Имахме промишленост на световно ниво, селско стопанство и силна армия - shlio-bg.com

Имахме промишленост на световно ниво, селско стопанство и силна армия

Помните ли онази България, която беше на 4-то място в Европа по БВП? Онази, загубената вече, окрадена и обезлюдена България?

А имаше такава държава, мощна икономически, със световно развита лека и тежка промишленост, металургия, машиностроене, селско стопанство, образование на и над световно ниво, здравеопазване, земя от 111 хил. кв. км, която се използваше, обработваше за благото и просперитета на гражданите…

Имаше такава държава със силна армия, четвърта космическа сила в света, с двама български астронавти, атомна централа, язовири, с най-мощния на Балканите международен автомобилен транспорт – СО МАТ, с развита оръжейна промишленост, български мини и миньори, работещи за българската промишленост, ТЕЦ-ове, златни български находища, земя, дадена ни от Бога, райски кът, където българите живееха и се трудеха нормално за себе си и за любимата си Родина – близо 9 милиона българи!

Имаше безплатно образование, детски градини, болници с лекари на световно ниво, където българите не ги приемаха срещу пари по някакви пътеки, а ги лекуваха, докато ги излекуват съвсем безкористно…

Имаше престижни военни училища. Имаше Транспортни и Строителни войски. Изпълнявайки своя дълг, войници строяха жп линии, мостове, пътища. Войници от ГУСВ построиха НДК, хиляди жилища за български граждани срещу нищо.

Имаше работа и хляб за всички български граждани, имаше професионални техникуми, от които излизаха чудесно подготвени специалисти в различни области.
Имаше ведомствени почивни станции, а българите ходеха на море и планина с 1/3 от месечната си заплата, имаше безплатни санаториуми, домове за възрастни хора, домове за сираци и изоставени български деца!

Нямаше банани, обаче… За личен автомобил се чакаше с години, ама никой не умря!

Сега има банани, има лични автомобили за всеки без ред.

Има всекидневни убийства, кражби.

Всичко има! Браво!

Няма българи обаче!

Има останали около 6 милиона възрастни, болни българи, хора, все още мъчейки се да оживеят в собствената си родина, има и политици дори, които доограбват България.

Българите масово напускат тази радост, незнайно защо, младите хора не искат да раждат, също незнайно защо.

Български села, селско стопанство, животновъдство, българска лека и тежка промишленост също няма, няма космонавти, безплатно образование и лечение…

 

Източник: www.facebook.com/Peoples.Republic.memories

Назад към блога

Оставяне на коментар